top of page

Contabilitate

Administrarea Financiar-Contabila implica următoarea listă de activități prestate de societatea noastră:

• Organizarea si conducerea contabilității în partida simplă, folosind mijloace informatice si software personalizat, cu aplicarea legislației in vigoare.
• Solicitarea facturilor de la furnizorii si prestatorii de servicii.
• Achitarea tuturor facturilor către furnizorii si prestatorii de servicii.
Întocmirea si afișarea lunar a listei de plata conținând cotele de contribuție ale fiecărui apartament la cheltuielile asociației de proprietari, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, precum si a Hotărârilor Adunării Generale a Proprietarilor si Deciziilor Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari.
Întocmirea semestriala a situațiilor soldurilor elementelor de activ si pasiv si depunerea lor.
Întocmirea statului de plata pentru personalul angajat al asociației de proprietari.
Întocmirea si depunerea declarației 112.
Întocmirea ordinelor de plata către furnizorii de utilități, prestatorii de servicii, alți terți, precum si a ordinelor de plata a taxelor si impozitelor către stat pentru salariații asociației de proprietari si efectuarea plaților on-line.
Întocmirea si completarea Registrului Inventar, Registrului Jurnal, Registrului pentru evidenta fondului de Penalități, Registrului pentru evidenta Fondului de Rulment, Registrelor pentru evidenta fondurilor Speciale, Registrului pentru evidenta Fondului pentru îmbunătățire, întreținere si reparații a condominiului.

Casierie

Încasarea cotelor de contribuție

Încasarea cotelor de contribuție ale fiecărui apartament la cheltuielile curente ale asociației de proprietari, a fondului de rulment si a altor fonduri stabilite prin lege, la adresa Asociației de proprietari.
• Incasare prin depunere numerar la banca direct in contul asociatiei conform notei de plata individuale pe apartament.
• Posibilitatea de a plati online cu cardul din contul de client.
• Plata la terminalele Paypoint, UN DOI, etc.

Administrare Tehnică

  • Presupune supravegherea imobilului cu scopul de a identifica eventualele deteriorarea elementelor componente.

  • Transmiterea către comitetul executiv a constatării precum și a soluțiilor potrivite.

  • Punerea la dispoziție de oferte pentru lucrările de reparații.

Casierie
Adminstrare Tehnică

AI NEVOIE DE UN ADMINISTRATOR DE BLOC?

SUNĂ LA 0731 490 242

bottom of page